X

Een energie opslag die ’s avond jou overdag gespaarde zonne-energie terug levert, te mooi om waar te zijn? Door de ontwikkeling van de Merits modules kun je altijd beschikken over duurzame energie en zo qua energie helemaal onafhankelijk worden. Je hebt dus geen last meer van dag/nachtritme of de wisselende periodes om je zelf opgewekte duurzame energie te kunnen gebruiken.

Het goede nieuws is dat er zelfs al een werkend prototype is! De Beijer RTB BV doet mee aan het Europese project Merits, samen met andere onderzoeksinstanties. Merits is een compacte her oplaadbare warmtebatterij die op dit moment getest wordt in Polen. De warmte van zonne- energie die opgeslagen is in de batterij kan weer worden omgezet om in al je energiebehoefte te voorzien.

Om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs en Europese CO2 emissie reductiedoelstellingen van 2020 te voldoen (25% CO2 reductie ten opzichte van 1990), dragen we hierbij bij door te participeren in het Merits project.

In onze dagelijkse leven zijn we gewend geraakt om doormiddel van fossiele brandstoffen in onze energiebehoeften te voldoen voor bijvoorbeeld verwarming, TV kijken etc., wanneer wij dat wensen. Dit in tegenstelling tot het aanbod van de meeste duurzame energie bronnen, zoals de zon, welke een cyclus seizoenen en een dag/nacht cyclus kent. De uitdaging van deze eeuw is om het overschot van duurzame energie op piek momenten te oogsten en verliesvrij op te slaan voor het gebruik in periode met een tekort aan duurzame energie bronnen, zoals bijvoorbeeld in de winter.

In het Europese project MERITS (www.merits.eu) is een innovatie verliesvrij energieopslagsysteem voor thermische energie ontwikkeld, gebouwd, op kleine schaal getest in de productie teststraat en tijdens het schrijven van dit artikel worden de eerste vier energieopslag modules getest in een veldtest in Polen. De prestaties van de energieopslag modules tijdens de veldtest komen overeen met de prestaties gemeten in de productie teststraat.

Voor het opslaan en generen van thermische energie zijn de modules uitgerust met het zout natriumsulfide en water. Tijdens een overschot van zonne-energie wordt de zouthydraat (zout en water in een vaste vorm) thermisch gedroogd (het water en het zout worden gescheiden). Wanneer beide substanties gescheiden zijn is de energie opgeslagen als een chemisch potentieel. Deze vorm van energieopslag is verliesvrij. Bij een warmtevraat, bijvoorbeeld in de winter wordt het water verdampt en geabsorbeerd in het zout. Bij dit absorptieproces komt warmtevrij, wat gebruikt kan worden voor ruimteverwarming en/of voor warm tapwater.

De Beijer werkt hard aan het nog compacter maken van Energieopslag, en andere innovatieve duurzame ontwikkelingen, voor een CO2 neutrale wereld.

Dit project is mede gesubsidieerd door European Commision Seventh Framework Programme.