top of page

Onderzoeksstudies 

SenterNovem & EZ

In 2000 heeft De Beijer RTB voor SenterNovem en het ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar het elektriciteitsverbruik in ons land. Gezocht werd naar het antwoord op de vraag waar de overheid invloed uit kon oefenen om tot een vermindering van het elektrisch energieverbruik in ons land te komen.

senternovem.png
Museonder.jpg
Museonder

In opdracht van de toenmalige PGEM (nu NUON) is door De Beijer RTB een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de toepassing van een warmtepomp voor het museum Museonder. De studie richtte zich vooral op de wijze waarop een warmtepomp voor dit museum kon worden ingepast. Het door De Beijer RTB uitgebrachte advies, vergezeld met de juiste financiële onderbouwing, de beheer aspecten en de kosten/baten analyse t.o.v. een conventioneel systeem, hebben er uiteindelijk toe geleid dat dit project tot uitvoering is gebracht. Door een nauwe betrokkenheid van De Beijer RTB tijdens de implementatie van dit project, draait dit systeem inmiddels al jaren naar volle tevredenheid van de opdrachtgever.

Geavanceerde Heatpipe constructie

De Beijer RTB heeft een geavanceerde heatpipe ontwikkeld ten behoeve van de (lage temperatuur) warmteoverdracht in een boiler. Dit ontwikkelingsproject werd uitgevoerd in samenwerking met de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Stuttgart (IKE). De ontwikkeling is o.a. bedoeld voor het renoveren van elektrische boilers naar zonneboilers. De werking van de heatpipe en de bijzondere constructie zorgen voor het in stand houden van de, voor zonne-energie zo belangrijke, gelaagdheid in temperaturen in de boiler. Het “bijplaatsen” van de heatpipe levert een energiebesparing op van circa 800 kWh ten opzichte van een elektrische boiler. Met zo’n 500.000 elektrische boilers van 80-120 liter in Nederland kan hiermee een enorme impuls worden gegeven aan de toepassing van zonne-energie in ons land en uiteraard ook in het buitenland.

windmill-62257_1920.jpg
Haalbaarheidsonderzoek Windpark

Als medeoprichter van het windpark “Looveer” is veel expertise opgebouwd met betrekking tot de haalbaarheid en regelgeving van projecten op het gebied van winderenergie.

Woningbouwcorporatrie Vryleve

Veel van de projecten die De Beijer RTB uitvoert hebben betrekking op vraagstellingen rondom renovatieprojecten. De vraagstelling bij renovatieprojecten richt zich daarbij vaak op de warmtevoorziening. Bij het vervangen van verouderde gasketels moet men bijvoorbeeld een keuze maken tussen vernieuwde HR ketels of een warmtepomp met eventueel warmte- en koude opslag. Zo ondersteunde De Beijer RTB in samenwerking met Dubotechniek uit Zaltbommel de woningbouwcorporatie ‘Vryleve’ bij hun keuze voor en de uiteindelijke realisatie van een nieuwe warmtevoorziening met gebruik van een warmte- en koude opslagsysteem.

download.png
Corio

Corio is een groot beursgenoteerd vastgoedbeleggingsfonds met een focus op retail in Europa. Corio, dat zijn winkelcentra zelf beheert, heeft de hulp ingeroepen van De Beijer RTB om hen uitgebreid te informeren over de mogelijkheden van duurzame energie, energiebesparing en andere relevante zaken met betrekking tot hun bestaande en toekomstige objecten. Dit om invulling te geven aan hun MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) beleid.

VBI Klimaatvloer

De Beijer RTB heeft haar expertise op het gebied van energie- en installatietechnieken ingebracht in de ontwikkeling van de zogenaamde Klimaatvloer van het bedrijf VBI. In deze thermisch actieve vloeren wordt continu water met een hogere (verwarming) of lagere (koeling) temperatuur door de vloer gevoerd. Dit systeem functioneert 24 uur continu met een koelunit van geringe capaciteit. Hierdoor draagt het in grote mate bij aan het terugdringen van de energiekosten van een gebouw. De vloeren zijn geschikt gemaakt voor het opslaan van warmte en koude in de vloermassa. In de onderschil van de vloer worden slangen aangebracht. In deze slangen kan naar behoefte water, met een temperatuur variërend tussen de 16 en 26° Celsius, circuleren. Deze comfortabele en energiezuinige manier van koelen of verwarmen voldoet uitstekend voor Nederlandse gebouwen.

logo-MKB-Winstpunt.png
MKB Winstpunt

MKB winstpunt is een samenwerking tussen verschillende partijen waaronder MIO (MKB Innovatie Ondersteuning), een deelneming van De Beijer RTB, Rabobank en MKB Nederland. MKB winstpunt helpt ondernemers op de weg naar een gezonde, bestendige toekomst via de route van innovatie. Op basis van grondige analyse van de huidige situatie en wensen van het bedrijf wordt in creatieve sessies met de ondernemer gezocht naar nieuwe product of dienst/markt combinaties. De meest belovende situaties worden nader uitgewerkt en getoetst op haalbaarheid. MKB winstpunt helpt waar nodig ook met het tot stand brengen van het uiteindelijke product of dienst.

bottom of page