top of page

Thermochemische energie opslag

Afbeelding1.png
Noodzaak voor energieopslag

Om naar een volledige duurzame energievoorziening over te stappen, is een juiste afstemmen van de duurzame energieopwekking op de energievraag essentieel. Doordat batterij oplossingen een relatief lage energiedichtheid hebben ten opzichte van thermische opslag oplossingen, waardoor de benodigde opslag ruimte veel groter is, is het compact opslaan van energie voor productie van warmte en koude een veel interessantere optie. Het thermochemisch opslaan van elektrische en thermische energie is hierin de meest efficiënte en effectieve oplossing.

Energiedichtheid.png

Hoeveelheid energie dat nodig is om jaarlijks de warmtevraag van één huishouden op te slaan. 

Thermochemie voor compacte opslag

Er zijn verschillende manieren om warmte efficiënt op te slaan. De meest bekende vorm is het opslaan van warmte door middel van het opwarmen van water, zoals in een buffer vat. Door warmte echter thermochemisch op te slaan, kan een 5 keer hogere energiedichtheid worden behaald. Hierdoor ontstaan veel compactere opslagsystemen, zoals in de afbeelding is te zien.

De kracht van thermochemie

Thermochemie werkt op basis van het, onder een vacuüm, drogen en hydrateren van zouten. Door speciale zouten te verhitten met warm water of elektriciteit worden watermoleculen van het zout gescheiden. Door vervolgens het zout en het water apart van elkaar onder vacuüm te scheiden, is hiermee het chemisch potentieel voor eeuwig opgeslagen. Zolang beide compartimenten van elkaar gescheiden blijven ontstaat er een verliesvrije opslag. Om vervolgens warmte te genereren dient het vloeibare water door middel van verdamping omgezet te worden in waterdamp en bij het zout te worden gebracht. Het zout maakt vervolgens een chemische binding met het zout waarbij reactie-energie in de vorm van warmte vrijkomt. Deze warmte wordt afgevoerd en gebruikt om de woning of het gebouw te verwarmen. Daarnaast wordt gelijktijdig bij het verdampen van het vloeibare water energie onttrokken van een lage temperatuurbron en kan hiermee tot wel 10 graden water geproduceerd worden. Hiermee is het dus mogelijk om met één technologie en energie duurzaam op te slaan en te transformeren naar warm en koud water.

heat-reactions.jpg

Het Merits project

Ondanks dat thermochemie in de wetenschap al jarenlang bekend is, zijn er nagenoeg nog geen commercieel verkrijgbare systemen op de markt vindbaar. Binnen het Merits project werd wetenschap naar praktijk omgezet en werd de eerste demonstratietesten uitgevoerd. De Beijer RTB B.V. heeft samen met nationale en internationale partners het systeem ontworpen en gebouwd. Voor meer informatie kunt u terecht op de Merits website of bekijk onderstaande video's.

Thermochemische energie opslag

Thermochemische energie opslag

Nu bekijken

Thermochemische toepassingen

Industrie

Interne energie en warmtestromen zo efficient mogelijk benutten in tijd en ruimte. 

Stadsverwarmingsnetten

Thermochemie  is prima te combineren met warmtenetten door periodieke piekbelastingen te ontlasten.

Utiliteit

Verliesvrij opslaan van eigen duurzame energie of restwarmte bespaart geld en energie!  

bottom of page