X

SenterNovem en EZ

In 2000 heeft De Beijer RTB voor SenterNovem en EZ onderzoek gedaan naar het elektriciteitsverbruik in ons land. Gezocht werd naar het antwoord op de vraag waar de overheid invloed uit kon oefenen om tot een vermindering van het elektrisch energieverbruik in ons land te komen.