X

Museonder

In opdracht van de toenmalige nv PGEM (nu NUON) is door De Beijer RTB een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de toepassing van een warmtepomp voor het museum Museonder. De studie richtte zich vooral op de techniek, financiën, beheersaspecten en kosten/batenanalyse.

De techniek: hoe en op welke wijze kan een warmtepomp worden ingepast. De financiën: op basis van voorlopige financiële gegevens zijn de kosten weergegeven. Beheersaspecten: uitgaande van de plaatsing is gekeken naar onderwerpen als beheers- en onderhoudsaspecten. Kosten/baten: onderzocht zijn de kosten en baten van de warmtepomp in vergelijking met een conventioneel systeem en de meerinvesteringen.

Tevens was De Beijer RTB betrokken bij de implementatie en draait het systeem inmiddels al jaren naar tevredenheid.