X

Geavanceerde heatpipe (Duitsland)

De Beijer RTB heeft een geavanceeerde heatpipe ontwikkeld ten behoeve van de (lage temperatuur) warmteoverdracht in een boiler. Dit ontwikkelingsproject werd uitgevoerd in samenwerking met TU Delft en de universiteit Stuttgart (IKE). De ontwikkeling is o.a. bedoeld voor het renoveren van elektrische boilers naar zonneboilers. De werking van de heatpipe en de bijzondere constructie zorgen voor het in stand houden van de voor zonne-energie zo belangrijke gelaagdheid in temperaturen in de boiler. Het “bijplaatsen” van de heatpipe levert een energiebesparing op van circa 800kWh ten opzichte van een elektrische boiler. Met zo’n 500.000 elektrische boilers van 80-120l in Nederland kan hiermee een enorme impuls gegevens worden aan de toepassing van zonne-energie in ons land en uiteraard ook in het buitenland.