X

Advisering W/K opslag

Voor woningbouwcorporatie Vryleve heeft De Beijer RTB advies uitgebracht inzake warmte/koude opslag. Gebruikmakend van hun jarenlange kennis op dit gebied maakten zij de opdrachtgever wegwijs in deze thematiek zodat zij een gefundeerde beslissing konden nemen voor een dergelijk systeem. De Beijer RTB stopte daar uiteraard niet en ondersteunde de woningbouwcorporatie in het ook daadwerkelijk realiseren van hun warmte/koude opslagsysteem.