X

Studies

Als ondernemer, bestuurder of overheid bent u op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Echter het ontbreekt u aan tijd en ervaring. De Beijer RTB kan door haar jarenlange ervaringen op het gebied van onderzoeken voor zowel MKB bedrijven als (semi) overheden snel en adequaat antwoord geven op uw vragen. Als volledig onafhankelijk bedrijf is De Beijer RTB de betrouwbare partner voor het deskundig uitvoeren van al uw studies.

Haalbaarheidsstudies

De Beijer RTB heeft talrijke haalbaarheidsstudies verricht. Dergelijke studies geven een gedegen en goed onderbouwd antwoord op de vraag: levert de nieuwe product/markt combinatie het gewenste, financiële resultaat.

Evaluatiestudies

Deze studies zijn erop gericht vast te stellen of op basis van informatie, interpretatie en metingen (écht weten) de gewenste resultaten ook daadwerkelijk zijn bereikt.

Marktstudies

Het vaststellen of de omvang van de markt voldoende groot is om dát specifieke product te lanceren en rendabel te vermarkten is van cruciaal belang. Immers maakt De Beijer RTB zich er sterk voor dat de productie van uw energiebesparende of duurzame energie product concurrerend en winstgevend is. Het uitvoeren van gedegen marktstudies behoort tot de core-business van De Beijer RTB. Uw marktstudie is bij ons in vertrouwde handen.