X

Ontwerp/concept

In nauwe samenwerking met u, kan De Beijer RTB ook het ontwerp maken en de conceptontwikkeling op zich nemen. Naast de gebruikelijke aspecten als vormgeving en de plaats van de componenten wordt er gekeken of de productie van het te ontwikkelen product op basis van het ontwerp straks ook past bij uw voorhanden zijnde faciliteiten.

Voor het ontwerp/concept van uw product wordt gebruik gemaakt van Solidworks.