X

Innovatie

De Beijer RTB is al sinds 1985 initiatiefnemer van en betrokken bij meer dan 250 innovatietrajecten voor MKB bedrijven. Waar het bij innovatie om gaat is, dat er na het definiëren van de doelstellingen van een onderneming wordt vastgesteld wat dan vervolgens de innovatiebehoefte is die er toe leidt dat het bedrijf op de middellange maar ook lange termijn winst blíjft maken. Alleen door steeds opnieuw te innoveren, door nieuwe product of dienst/markt combinaties toe te passen kan een onderneming ook op de lange termijn overleven.

Sinds 1985

Nationale projecten

Internationale Projecten

Energiezuinige systemen

Product/markt combinaties

Dienst/ markt combinaties